AI580 1
MENU : X
IO : X
BO NHIỆT
: X
NGUỒN 24V
: X
DÂY CÁP
: X

ai68 01
MENU : X
IO : X
BO NHIỆT
: X
NGUỒN 24V
: X
DÂY CÁP
: X

68 10.2 1
MENU : X
IO : X
BO NHIỆT
: X
NGUỒN 24V
: X
DÂY CÁP
: X

1
       MODEL   GHI CHÚ
YA - 3 LÍT : màu xám
TM - 302F - 3 LÍT : màu vàng

CN 1
CHI NƯỚC GỒM
6 TRẠM : X
8 TRẠM : X
10 TRẠM : X
12 TRẠM : X
20 TRẠM : X

300G 1.1
MÁY HÚT KEO GỒM :  
XC - 800G (XÀI MOTOR) : BỘ
XC - 700G (XÀI THAN) : BỘ
XC - 400G (XÀI MOTOR) : BỘ
XC - 300G (XÀI THAN) : BỘ

2
MODEL Lọt lòng khuôn Trọng Lượng (kg)
5HP 250 x 210 280Kg
10HP 380 x 250 360Kg
15HP 500 x 300  580Kg
20HP 600 x 330 700Kg
30HP 820 x 480 1.900Kg
50HP 960 x 620 2.600Kg

MY TRN 1
50 KG : X
100 KG : X
200 KG : X

1
MODEL NGUỒN ĐIỆN trọng lượng (kg)
XC - G12Kg 220V/1pha 22Kg
XC - G25Kg     // 34Kg
XC - G50Kg     // 45Kg
XC - G75Kg 380V/3pha 56Kg
XC - G100Kg  // 68Kg
XC - G150Kg  //  78Kg
XC - G200Kg //  110Kg
XC - G300Kg // 152Kg
XC - G400Kg // 170Kg

100
100 125 150 175 200
225 250 275 300 325
350 375 400 450 500
550 600 650 700 750
800 900 1000 1100 1250

DSC09501 Copy
MOTOR  BƠM 
GHI CHÚ 
15HP    
20HP     
25HP     
30HP