Thông số kỹ thuật

MOTOR  BƠM 
GHI CHÚ 
 15HP    
 20HP    
25HP     
30HP     
40HP     
50HP     
60HP     
75HP     
     

Video