Thông số kỹ thuật

       MODEL   GHI CHÚ
YA - 3 LÍT : màu xám
TM - 302F - 3 LÍT : màu vàng

Video

Hình ảnh