Thông số kỹ thuật

MÁY HÚT KEO GỒM :  
XC - 800G (XÀI MOTOR) : BỘ
XC - 700G (XÀI THAN) : BỘ
XC - 400G (XÀI MOTOR) : BỘ
XC - 300G (XÀI THAN) : BỘ

Video