Thông số kỹ thuật

MODEL Lọt lòng khuôn Trọng Lượng (kg)
5HP 250 x 210 280Kg
10HP 380 x 250 360Kg
15HP 500 x 300  580Kg
20HP 600 x 330 700Kg
30HP 820 x 480 1.900Kg
50HP 960 x 620 2.600Kg

Video

Hình ảnh