Thông số kỹ thuật

50 KG : X
100 KG : X
200 KG : X

Video

Hình ảnh