Thông số kỹ thuật

MODEL NGUỒN ĐIỆN trọng lượng (kg)
XC - G12Kg 220V/1pha 22Kg
XC - G25Kg     // 34Kg
XC - G50Kg     // 45Kg
XC - G75Kg 380V/3pha 56Kg
XC - G100Kg  // 68Kg
XC - G150Kg  //  78Kg
XC - G200Kg //  110Kg
XC - G300Kg // 152Kg
XC - G400Kg // 170Kg

Video

Hình ảnh