Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 650 G (PS)
NSX: 2001
MOTOR: 40 HP
KHUÔN MỎNG: 150 mm 
KHUÔN DÀY: 600 mm 
DÀI: 6.65 m 
NGANG: 1.53 m 
CAO: 1.8 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT

Video