Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 650 x 550
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 690 G (PS)
NSX: 3-2004
MOTOR: 50 HP
KHUÔN MỎNG: 250 mm 
KHUÔN DÀY: 800 mm 
DÀI: 7.5 m 
NGANG: 1.8 m 
CAO: 2 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 13 TẤN
DẦU:  LÍT

Video