Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 910 G (PS)
NSX: 1994
MOTOR: 50 HP
KHUÔN MỎNG:  mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI: 7 m 
NGANG: 1.5 m 
CAO: 1.9 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 13 TẤN
DẦU:  LÍT

Video