Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 83 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 1.8K G (PS)
NSX: 2003
MOTOR: 55 KW, 3bơm, 6P
KHUÔN MỎNG: 400 mm 
KHUÔN DÀY: 850 mm 
DÀI: 9.5 m 
NGANG: 2.1 m 
CAO: 2.3 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 24 TẤN
DẦU: 900 LÍT

Video