Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN:  900G (PS)
NSX: 1994
MOTOR: 40 HP
KHUÔN MỎNG: 120 mm 
KHUÔN DÀY: 760 mm 
DÀI: 7.4 m 
NGANG: 1.7 m 
CAO: 1.9 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  14TẤN
DẦU: 550 LÍT

Video