Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 290
MỞ KHUÔN: 240 mm
CẢO: 25 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 60 G (PS)
NSX: 2004
MOTOR: 25 HP
KHUÔN MỎNG: 180 mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI:  m 
NGANG:  m 
CAO:  m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT

Video