Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 385
MỞ KHUÔN: 240 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 130 G (PS)
NSX: 2003
MOTOR: 15 HP
KHUÔN MỎNG: 200 mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI:  m 
NGANG:  m 
CAO:  m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT

Video