Thông số kỹ thuật

lọt lòng  : 380 x 250
dao chết : 2
dao sống : 18
     
     

Video

Hình ảnh