Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 150 G (PS)
NSX:2001
MOTOR: 20 HP
KHUÔN MỎNG: 120 mm 
KHUÔN DÀY: 380 mm 
DÀI: 5 m 
NGANG: 1.2 m 
CAO: 1.55 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 4.5 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN: Ai 580-280

Video