Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 3.530 G (PS)
NSX: 1994
MOTOR: 75 Kw + 30 Kw (4 bơm)
KHUÔN MỎNG: 550 mm 
KHUÔN DÀY: 1100 mm 
DÀI: 10.5 m 
NGANG: 2.3 m 
CAO: 2.8 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 44 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 680-102

Video