Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 1250 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 5.100 G (PS)
NSX: 1994
MOTOR:  75Kw+30Kw (4 bơm)
KHUÔN MỎNG: 550 mm 
KHUÔN DÀY: 1250 mm 
DÀI: 11.5 m 
NGANG: 2.7 m 
CAO: 2.7 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 50 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 680-102

Video