Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 200 G (PS)
NSX: 1999
MOTOR: 25 HP
KHUÔN MỎNG: 110 mm 
KHUÔN DÀY: 450 mm 
DÀI: 5.6 m 
NGANG: 1.3 m 
CAO: 1.6 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 580-280

Video