Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 458 x 458
MỞ KHUÔN: 415 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NSX: 2010
MOTOR: 25 HP
KHUÔN MỎNG: 150 mm 
KHUÔN DÀY: 450 mm 
DÀI: 5 m 
NGANG: 1.77 m 
CAO: 1.6 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI:

Video