Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 330 x 350
MỞ KHUÔN: 300 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NSX: 1994
MOTOR: 15 KW
KHUÔN MỎNG: 100 mm 
KHUÔN DÀY: 350 mm 
DÀI: 4.6 m 
NGANG: 1.15 m 
CAO: 1.5 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 4 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 580-280

Video