Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 500
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 68 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 1000 G (PS)
NSX: 1995
MOTOR:  30 KW
KHUÔN MỎNG: 150 mm 
KHUÔN DÀY: 550 mm 
DÀI: 6.4 m 
NGANG: 1.6 m 
CAO: 1.8 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 7 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 580-280

Video