Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 820 x 820
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 1.380 G (PS)
NSX: 1994
MOTOR: 45Kw+11Kw
KHUÔN MỎNG: 400 mm 
KHUÔN DÀY: 750 mm 
DÀI:  m 
NGANG:  m 
CAO:  m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI:

Video