Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 420
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 43 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NSX: 1999
MOTOR: 25 HP
KHUÔN MỎNG: 120 mm 
KHUÔN DÀY: 450 mm 
DÀI: 5.6 m 
NGANG: 1.3 m 
CAO: 1.6 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 5.5 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 580-280

Video