Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 860
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 2.5KG (PS)
NSX: 1997
MOTOR: 55KW, 2 bơm Vicke
KHUÔN MỎNG:  mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI: m 
NGANG: m 
CAO: m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 30 TẤN
DẦU: 5 PHI

Tủ điện thay AI68-10.2,3 thước

Video