Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 1.690G (PS)
NSX: 2005
MOTOR: 37KW x 2,6P,3 BƠM
KHUÔN MỎNG: 300 mm 
KHUÔN DÀY: 970 mm 
DÀI: 10 m
NGANG: 2.3 m 
CAO: 2.1 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 31 TẤN
DẦU: 5 PHI
Lói: 300 mm
Tủ điện Zin theo máy 

Video