Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 200 G (PS)
NSX: 2000
MOTOR: 25 HP
KHUÔN MỎNG:  mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI: 5.5 m 
NGANG: 1.1 m 
CAO: 1.5 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT

Video

Hình ảnh