Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 450
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 300 G (PS)
NSX: 2003
MOTOR: 30 HP
KHUÔN MỎNG: 200 mm 
KHUÔN DÀY: 400 mm 
DÀI: 5 m 
NGANG: 1.3 m 
CAO: 1.8 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 6 TẤN
DẦU:  LÍT

Video

Hình ảnh