2
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 420
MỞ KHUÔN: 405 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.000G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 355
MỞ KHUÔN: 335 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

LH 370
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

km 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 420
MỞ KHUÔN: 395 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 410G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 20/03/2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 920G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

NN350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

J1300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

HC320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 440g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000