1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 420
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 44 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 850G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.000G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x 300
MỞ KHUÔN: 305 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1 Copy
LỌT LÒNG KHUÔN: 390 x 340
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 380
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

1
    KEMANSI
Taye : KMSA-850DY
NO : KMS-0188
MỚI
 

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 400
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

2
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 250
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 75G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.475G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 420 
MỞ KHUÔN:  425mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 390 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1998

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 355
MỞ KHUÔN: 335 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

2.2
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 395 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 240 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1995

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

km 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 920G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 470
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 345 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11/2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7/1998

NN350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

J1300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

HC320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 440g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000