LH 370
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 610
MỞ KHUÔN: 545 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

NR 350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 590 x 580
MỞ KHUÔN: 615 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2010

LH280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

kawaguchi50 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996