Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NSX: 1996
MOTOR SERVO 45 KW
KHUÔN MỎNG: 300 mm 
KHUÔN DÀY: 650 mm 
DÀI: 6.4 m 
NGANG: 1.5 m 
CAO: 2 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 13 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 580-280

Video