1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.475G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7/1998

J1300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 440g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000