SUMI 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 40mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997