CLF 190 4
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998