MITSU 130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 510 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

JSW 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

NN 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999