1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 420
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 44 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x 300
MỞ KHUÔN: 305 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1 Copy
LỌT LÒNG KHUÔN: 390 x 340
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 380
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

1
    KEMANSI
Taye : KMSA-850DY
NO : KMS-0188
MỚI
 

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 400
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

2
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 250
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 75G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 420 
MỞ KHUÔN:  425mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 390 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1998

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 355
MỞ KHUÔN: 335 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

2.2
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 395 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 240 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1995