Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x 300

MỞ KHUÔN: 305 mm

CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 110 G (PS)
NSX: 1996
MOTOR: 15 HP
KHUÔN MỎNG: 100 mm 
KHUÔN DÀY: 370 mm 
DÀI: 4.3 m 
NGANG: 1 m 
CAO: 1.5 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 4 TẤN
DẦU: 200 LÍT
Tủ điện ZIN CE 26, 02 thước
Hành trình lấy keo : 150mm

Video