Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 375
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 130 G (PS)
NSX: 2002
MOTOR: 20 HP
KHUÔN MỎNG: 130 mm 
KHUÔN DÀY: 400 mm 
DÀI: 5.2 m 
NGANG: 1.4 m 
CAO: 1.9 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI:

Video