DG 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 600
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

IS 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

CLF 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 555 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000