Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 600
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN:  G (PS)
NSX:
MOTOR:  HP
KHUÔN MỎNG:  mm 
KHUÔN DÀY:  mm 
DÀI:  m 
NGANG:  m 
CAO:  m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT

Video