Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 555 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NSX: 2000
MOTOR: 40 HP
KHUÔN MỎNG: 180 mm 
KHUÔN DÀY: 600 mm 
DÀI: 6.7 m 
NGANG: 1.6 m 
CAO: 1.9 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG: 11 TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: Ai 680-102

Video