NS 160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
NĂM SẢN XUẤT: 1990
BƠM ZIN PITTON

NISSEI 160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
NĂM SẢN XUẤT: 1987
MOTOR SERVO