Thông số kỹ thuật

LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 405
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ÐA 1 LẦN: 230 G (PS)
NSX: 2002
MOTOR: 20 HP
KHUÔN MỎNG: 130 mm 
KHUÔN DÀY: 430 mm 
DÀI: 5 m 
NGANG: 1.4 m 
CAO: 1.8 m 
TRỌNG LƯỢNG MÁY KHOẢNG:  TẤN
DẦU:  LÍT
THAY TỦ ĐIỆN MỚI: 580-280

Video