JSW450 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

mitsu 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.080 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

FCS520 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

J1300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 845g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000