2
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 420
MỞ KHUÔN: 405 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 355
MỞ KHUÔN: 335 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 420
MỞ KHUÔN: 395 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 410G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 20/03/2000