2
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 420
MỞ KHUÔN: 405 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000